ธอส.ออกรางวัลสลากพราวพิมานหน่วยละ10 ล้านครั้งที่ 2

ธอส.ออกรางวัลสลากพราวพิมานหน่วยละ10 ล้านครั้งที่ 2 1

ธอส.ออกรางวัลสลากออมทรัพย์ชุดพราวพิมานหน่วยละ 10 ลบ.ครั้งที่ 2 และชุดวิมานเมฆ หน่วยละ 1 ลบ.ครั้งที่ 7งวดประจำวันที่ 16 เม.ย.63

พันเอก (พิเศษ) ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เป็นประธานกรรมการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการออกรางวัลจากหน่วยงานภาครัฐ และสื่อมวลชน โดยมีนายบุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และนายกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมสังเกตุการณ์

การออกรางวัลสลากออมทรัพย์ชุดวิมานเมฆ หน่วยละ 1 ล้านบาท ครั้งที่ 7 จำนวน 27 รางวัล ๆ ละ 200,000 บาท ชุดพราวพิมาน หน่วยละ 10 ล้านบาท ครั้งที่ 2 จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 3,000,000 บาท และชุดพิมานมาศ หน่วยละ 50,000 บาท ครั้งที่ 2 จำนวน 3 หมวด ๆ ละ 10 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท โดยมีสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นผู้ดำเนินการออกรางวัลตามกระบวนการมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 เช่นเดียวกับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สามารถตรวจผลการออกรางวัลที่ www.ghbank.co.th เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th และ Application : GHB ALL